Φεβρουάριος 2017


Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει ένα φάσμα υφιστάμενων και νέων δράσεων για τη δημιουργία ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου, με σκοπό να επιτρέψει τη μεγέθυνση και τη δραστηριοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, ιδίως: Βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Η Επιτροπή και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εγκαινιάζουν ένα πανευρωπαϊκό ταμείο που θα επενδύει σε άλλα επενδυτικά[…]

Read More